ZAPRASZAMY DO NASZYCH SPECJALISTÓW W KRAKOWIE

Endoprotetyka stawów

Centermed ul. św. Łazarza 14 | Kraków

Szpital | Przychodnia | Diagnostyka
Centermed
ul. św. Łazarza - Szpital
ul. św. Łazarza 14 | Kraków
07:00 - 20:00 | pon. - pt.
szpital@centermed.pl
Rejestracja: 801 404 402
Telefon: 12 370 82 00
Centermed
ul. św. Łazarza - Przychodnia
ul. św. Łazarza 14 | Kraków
07:00 - 20:00 | pon. - pt.
Punkt pobrań 07:00 - 10:00
Wizyty prywatne: 801 404 402
Telefon: 12 370 82 00
Endoprotetyka stawów
ZABIEGI DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE

Operacje cieśni nadgarstka

Endoprotetyka stawów - co to jest?

W przypadku nieustępujących dolegliwości bólowych i znacznego ograniczenia ruchomości, a także w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, jedynym zabiegiem powodującym ustąpienie objawów jest endoprotezoplastyka, czyli zabieg wszczepienia sztucznego stawu – endoprotezy. Zabieg operacyjny polega na oszczędnej, całkowitej resekcji powierzchni stawowych chorego stawu i zastąpieniu ich sztucznym stawem, wykonanym z materiałów bio-przyswajalnych. Endoprotezoplastyka jest wciąż dynamicznie rozwijająca się dziedziną ortopedii. Produkowane są coraz nowsze, bardziej anatomiczne i wytrzymalsze elementy sztucznego stawu.

Endoprotezy stawu biodrowego

Endoproteza stawu biodrowego (inaczej alloplastyka) to zabieg chirurgiczny polegający na zastąpieniu chorej tkanki chrzęstnej i kości biodra sztuczną protezą. Staw biodrowy tworzą głowa kości udowej oraz panewka stawu biodrowego kości miednicznej. Zastępowane są one przez protezę – głowa kości udowej metalową lub ceramiczną „kulką”, a panewka elementem w kształcie gniazda wykonanego z stopów metali austenicznych z insertami polietylenowymi, ceramicznymi lub metalowymi.

 

Rodzaje endoprotez biodra:

 • cementowane,
 • bezcementowe,
 • hybrydowe, w których jeden element zakładany jest metodą bezcementową, natomiast druga składowa metodą cementowaną.

Endoproteza stawu biodrowego - w jakim celu się stosuje?

Objawami, które mogą świadczyć o wskazaniach do leczenia operacyjnego kolana, czy też biodra jest przede wszystkim: stały, nieustępujący ból o charakterze spoczynkowym, często również nocny, brak poprawy po stosowaniu leków przeciwbólowych oraz fizykoterapii, postępujące zaniki mięśniowe, przykurcz stawu oraz zaburzenie osi kończyny.

Jaki przebiega zabieg?

Zabieg trwa zwykle od 1 do 2 godzin, czas ten uzależniony jest od stopnia deformacji stawu i budowy anatomicznej pacjenta. Zabiegi w większości przypadków wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym, podczas którego wyłącza się czucie w nogach, a w nielicznych przypadkach również zewnątrzoponowym. W pierwszym etapie ortopeda uwidacznia zmienione chorobowo miejsce i przechodzi do usunięcia zdegenerowanego stawu lub jego części. W kolejnym etapie operacji dokonuje się implantacji endoprotezy, a zabieg kończy się rekonstrukcją tkanek miękkich, założeniem szwów na ranę operacyjną, jałowego opatrunku oraz drenów.

Endoproteza stawu biodrowego - przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu mogą być m.in: 

 • spora nadwaga,
 • choroby układu nerwowego, upośledzające funkcję stawu biodrowego,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa, nowotworowa lub psychiczna,
 • poważna niewydolność nerek, wątroby, płuc,
 • rozległe żylaki kończyn dolnych,
 • znaczna osteoporoza.

Endoproteza stawu kolanowego

Wszczepienie endoprotezy kolana jest terapią ostatniej szansy szczególnie dla osób starszych, które borykają się z uciążliwym bólem kolan. Gdy rehabilitacja i farmakoterapia nie przynoszą zadowalających efektów w leczeniu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych kolana,konieczny staje się zabieg chirurgiczny.

 

Wyróżniamy kilka rodzajów endoprotez stawu kolanowego. Rodzaj implantu zależy od wielu czynników m.in. od tego z jakim problemem w kolanie się borykamy, a także od: wieku, masy ciała, ogólnego stanu zdrowia i poziomu aktywności.

W przypadku całkowitej wymiany stawu kolanowego, najczęściej stosowany jest implant z tylną stabilizacją, w tym rodzaju implantu więzadła krzyżowe są usuwane, a część implantu je zastępuje. Innym również często stosowanym implantem jest endoproteza kolana z chowanym więzadłem krzyżowym. Dobór typu endoprotezy dla pacjenta jest sprawą indywidualną i decyzja o tym jaki implant zostanie wybrany należy do lekarza.

Wskazania do zabiegu endoprotezy kolana

O zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego decyduje lekarz ortopeda wraz z pacjentem, jednak wskazania są jasno określone:

 • przewlekły ból okolicy kolana – nieustępujący po lekach przeciwbólowych,
 • deformacje stawu – kolana koślawe, szpotawe,
 • utykanie
 • znaczne ograniczenie ruchomości stawu kolanowego.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg trwa zwykle około dwie godziny i rozpoczyna się od wykonania przez ortopedę nacięcia na kolanie i przesunięcia rzepki na bok aby dojść do wnętrza stawu. Następnie usuwane są dwie łąkotki oraz więzadło krzyżowe przednie (ACL). W zależności od rodzaju protezy więzadło krzyżowe tylne (PCL) zostaje zachowane lub usunięte. W głównej fazie operacji usuwa się bliższą część kości piszczelowej, dalszy odcinek kości udowej oraz chrząstkę, która bardzo często ma małe charakterystyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów narośla kostne. Następnie kość udowa i kość piszczelowa są pokrywane metalowymi implantami, odtwarzające nowe powierzchnie stawowe. Jeśli u pacjenta degradacji uległa również rzepka, to jej powierzchnię zastąpić można implantem z polietylenu (jednak stosuje się to rzadko)

Endoproteza kolana - przeciwwskazania

Głównymi przeciwwskazaniami do operacji założenia endoprotezy są:

 • infekcja stawu lub jego okolicy
 • niedowłady kończyn,
 • zakrzepica lub niedokrwienie kończyn.

Endoproteza stawu łokciowego

Endoproteza stawu łokciowego, jak sama nazwa mówi, jest sztucznym stawem wszczepianym operacyjnie w miejsce uszkodzonych tkanek.

Na operacyjne wszczepienie endoprotezy stawu łokciowego są kierowani pacjenci u których anatomiczne odtworzenie powierzchni stawowych i stabilne zespolenie nie jest możliwe.

Wyróżniamy trzy rodzaje endoprotez stawu łokciowego:

 • związane – rzadko stosowane z uwagi na dużą skalę obluzowań,
 • częściowo związane – pozwalające na częściową rotację między elementami endoprotezy,
 • niezwiązane – stabilność stawu jest oparta na więzadłach i mięśniach.

Osobnym rodzajem endoprotezy jest proteza głowy kości promieniowej stosowana w złamaniach tej kości(umożliwia zachowanie stabilności łokcia).

Endoproteza stawu łokciowego - jakim celu się stosuje?

Do najczęstszych przypadków w skutek których konieczna jest endoprotezoplastyka zaliczamy:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • dysfunkcję i niestabilność stawu,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu,
 • wieloodłamaniowe złamania niemożliwe  do zespolenia,
 • uszkodzenie przedniego pęczka więzadła pobocznego,
 • uszkodzenie błony międzykostnej,
 • uszkodzenie więzadła bocznego łokciowego.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg trwa zwykle około 2 godziny.Staw ramienno-promieniowy otwierany jest od góry. Od strony stawu wkładana jest podważka Langenbecka by odsłonić staw od wewnątrz. Nacinana jest dalsza część więzadła obrączkowatego w celu odsłonięcia szyjki kości promieniowej od strony bocznej. W tym momencie zabiegu wszczepiana jest endoproteza stawu łokciowego.

Endoproteza łokcia - przeciwwskazania

Do głównych przeciwwskazań wykonania zabiegu endoprotezy stawu łokciowego zaliczamy m.in:

 • neuropatyczny staw łokciowy,
 • porażenie wiotkie kończyny górnej,
 • nieodwracalny zanik funkcji mięśnia dwugłowego ramienia,
 • słabe pokrycie tkanek miękkich wokół stawu,
 • zakażenie występujące w obrębie stawu łokciowego.

Jak się przygotować do zabiegów alloplastycznych?

Przed zabiegiem, należy wykonać badania krwi zlecone przez lekarza prowadzącego, zwykle poza badaniami laboratoryjnymi potrzebne jest zaświadczenie od stomatologa o braku stanów zapalnych w jamie ustnej, zaświadczenie od kardiologa lub lekarza rodzinnego wraz z ekg o braku kardiologicznych przeciwwskazań do zabiegu. Poza tym należy wykonać zdjęcie rtg stawu. W zależności od dodatkowych schorzeń pacjenta konieczne mogą być badania dodatkowe lub konsultacje lekarzy specjalistów. Należy być na czczo 6 godzin przed planowanym zabiegiem (bez jedzenia, picia i palenia papierosów). Pacjentki proszone są o zgłaszanie się na blok operacyjny bez makijażu i bez nałożonego lakieru do paznokci. Rano przed operacją należy przyjąć leki stosowane codziennie, popijając je niewielką ilością wody.

Powikłania po zabiegach alloplastycznych oraz zalecenia dla pacjenta

Powikłania można podzielić na ortopedyczne i ogólnoustrojowe. Do pierwszej grupy zalicza się komplikacje ściśle związane z implantami i miejscem operowanym. Są to m.in: infekcje głębokie oraz powierzchowne rany, obluzowania septyczne lub aseptyczne, złamania okołoprotezowe, niewłaściwe ustawienie komponent protezy oraz ich przemieszczenie czy krwiak okolicy operowanej. Do powikłań ogólnoustrojowych zaliczamy chorobę zatorowo-zakrzepową występującą w postaci zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Całkowity okres rekonwalescencji wynosi ok. trzech miesięcy, jednak nie jest to regułą. Osoby posiadające pracę siedzącą wracają do swoich obowiązków szybciej niż osoby pracujące fizycznie. Ważna jest rehabilitacja, która pomoże nauczyć się na nowo poruszać stawem i wykonywać normalne, codzienne czynności.

Endoprotetyka stawów cena

Cena zabiegu jest uzależniona od tego jaki rodzaj implantu będzie użyty, technologii, operowanego stawu oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Endoprotetyka stawów cena- aby dowiedzieć się więcej na temat endoprotetyka stawów Kraków – skontaktuj się z naszym specjalistą w CenterMed.

Endoprotetyka stawów Kraków

 

W CenterMed Kraków istnieje możliwość zabiegu endoprotezy stawów: biodrowego, kolanowego i łokciowego prywatnie. O więcej szczegółów na temat endoprotetyka stawów Kraków zapytaj specjalistę w CenterMed.

SZPITAL
ZAPRASZAMY DO NASZYCH SPECJALISTÓW W KRAKOWIE

ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ

ODDZIAŁ UROLOGII DZIECIĘCEJ

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

ODDZIAŁ GINEKOLOGII

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Znajdziesz nas tutaj
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA:
TEL. +48 801 404 402
TEL. +48 14 6 31 48 10
Napisz do nas