ZAPRASZAMY DO NASZYCH SPECJALISTÓW W KRAKOWIE

Oddział chirurgii dziecięcej

Centermed ul. św. Łazarza 14 | Kraków

Szpital | Przychodnia | Diagnostyka
Centermed
ul. św. Łazarza - Szpital
ul. św. Łazarza 14 | Kraków
07:00 - 20:00 | pon. - pt.
szpital@centermed.pl
Rejestracja: 801 404 402
Telefon: 12 370 82 00
Centermed
ul. św. Łazarza - Przychodnia
ul. św. Łazarza 14 | Kraków
07:00 - 20:00 | pon. - pt.
Punkt pobrań 07:00 - 10:00
Wizyty prywatne: 801 404 402
Telefon: 12 370 82 00
Chirurgia dziecięca
ZABIEGI DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE

Oddział chirurgii dziecięcej czym się zajmuje?

Chirurgia dziecięca to dziedzina medycyny o bardzo szerokim zakresie podejmowanych działań i leczonych schorzeń. Ta stosunkowo nowa specjalizacja dostrzega różnice w funkcjonowaniu i przebiegu chorób między organizmem dziecka, a ciałem osoby dorosłej. Inna specyfika przebiegu powszechnych chorób i schorzenia typowe dla wieku dziecięcego wymagają podjęcia nakierowanych na dziecięcy organizm działań.

 

Specjalizacja jaką jest chirurgia dziecięca zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem chorób u dzieci. Coraz większą wagę w ostatnim czasie, podobnie jak w innych medycznych specjalizacjach również w chirurgii dziecięcej przykłada się do profilaktyki chorób.

 

Nasz oddział chirurgii dziecięcej CenterMed w Krakowie skupia się na leczeniu operacyjnym pacjentów już od pierwszych dni i tygodni życia aż do ukończenia 18 roku życia. Na nasz oddział chirurgii dziecięcej trafiają najczęściej mali pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii urologicznej czy laryngologii. Chirurgia dziecięca w Krakowie to w dużym stopniu leczenie schorzeń wrodzonych i chorób rzadkich, co sprawia, że na oddział chirurgii dziecięcej Kraków trafiają pacjenci z całego kraju. Wybitni specjaliści, którzy współtworzą oddział chirurgii dziecięcej w CenterMed w Krakowie ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie pracując również w wielu dobrze znanych krakowskich szpitalach.

Oddział chirurgii dziecięcej w Krakowie

W ramach leczenia szpitalnego na oddziale chirurgii dziecięcej specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym wielu schorzeń zarówno tych wrodzonych, jak i nabytych.

 

W zakresie chirurgii ortopedycznej leczymy m.in.:

 • wrodzone zniekształcenia koślawe stopy wśród których stosunkowo często występująca stopa końsko-szpotawa wrodzona,
 • choroby błony maziowej i ścięgien w tym nabyte krótkie ścięgno Achillesa,
 • wady wrodzone i zniekształcenia w obrębie układu kostnego,
 • oestochondrodysplazje (dysplazje układu szkieletowego),
 • Osteogenesis imperfecta, czyli tak zwana choroba kruchych kości, choroba Lobsteina, jest to choroba dziedziczna, wrodzona łamliwość kości spowodowana zaburzeniami w obrębie komórek kościotwórczych; pierwsze objawy schorzenia występują wkrótce po urodzeniu (przypadki złamań zdarzają się też jeszcze w okresie życia płodowego); dziecko dotknięte chorobą zmuszone jest prowadzić tryb życia w większości lub wyłącznie w pozycji siedzącej,
 • mnogie wyrośla kostne o charakterze wrodzonym,
 • wrodzone zniekształcenia stóp,
 • wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego,
 • nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy,
 • nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych.

 

W ramach leczenia szpitalnego na oddziale urologii dziecięcej specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym wielu schorzeń, wśród nich:

 • przepuklina u dziecka na NFZ w trybie jednego dnia – przepuklina pachwinowa, czyli przemieszczenie zawartości jamy brzusznej poza jej obszar przez kanał pachwinowy, przepuklina brzuszna, czyli nieprawidłowe częściowe lub całkowite przemieszczenie się narządów wewnętrznych albo tkanki poza jamę brzuszną,
 • wodniak powrózka nasiennego i/lub jądra, czyli patologiczne nagromadzenie się płynu w niezarośniętym wyrostku pochwowym otrzewnej lub pomiędzy osłonkami własnymi jądra,
 • wady prącia,
 • wnętrostwo jednostronne i obustronne, czyli jądra niezstąpione do worka mosznowego,
 • stulejka, czyli wrodzony lub nabyty defekt anatomiczny defekt, polegający na niewłaściwym zwężeniu napletka, przez co w konsekwencji nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione prawidłowe odsłonięcie żołędzia członka.
 • wady moczowodów takie jak moczowody dodatkowe, zwężenie połączenia moczowodu z miedniczką nerkową lub pęcherzem moczowym, nieprawidłowe miejsce ujścia moczowodu do pęcherza lub ujście poza pęcherzem moczowym,
 • wodonercze, charakteryzujące się rozdęciem miedniczki nerkowej powstające w wyniku utrudnienia lub zablokowania odpływu moczu z nerki,
 • zaburzenia różnicowania płci, zaburzenia budowy i lub funkcji układu moczowo-płciowego – diagnostyka laparoskopowa.

 

W ramach leczenia na oddziale szpitalnym urologii dziecięcej wykonywane są także zabiegi:

 • wszczepienie jądra jednostronne lub obustronne,
 • obrzezanie (tylko ze wskazań medycznych), jest to zabieg usunięcia skóry napletka tak, aby możliwe było odsłonięcie żołędzi prącia lub aby żołądź był cały czas odsłonięty,
 • cystoskopia – endoskopowe badanie diagnostyczne dróg moczowych, wykonywane u pacjentów z podejrzeniem chorób układu moczowego,
 • cystoskopia – ostrzykiwanie ujść moczowodowych Defluxem – najmniej inwazyjne operacyjne leczenie refluksu pęcherzowo-moczowodowego.

 

W zakresie laryngologii m.in.:

 • podcięcie wędzidełka.

 

W ramach leczenia na oddziale szpitalnym chirurgii dziecięcej wykonywane są także zabiegi:

 • wszczepienia jądra jednostronnego lub obustronnego,
 • pobranie wycinków z pęcherza moczowego do badania histopatologicznego,
 • obrzezanie, czyli uzasadniony medycznie lub ze względu na preferencje rodziców pacjenta (najczęściej względy religijne) zabieg usunięcia skóry napletka tak, aby możliwe było odsłonięcie żołędzi prącia lub aby żołądź był cały czas odsłonięty,
 • cystoskopia – endoskopowe badanie diagnostyczne dróg moczowych, wykonywane u pacjentów z podejrzeniem chorób układu moczowego,
 • cystoskopia – ostrzykiwanie ujść moczowodowych Defluxem – najmniej inwazyjne operacyjne leczenie refluksu pęcherzowo-moczowodowego.

Prywatny chirurg dziecięcy w Krakowie

W przychodni CenterMed Kraków funkcjonują poradnie specjalistyczne między innymi chirurgii dziecięcej, gdzie udzielane są konsultacje chirurgiczne pod kątem urologii, poradnia urologii dziecięcej, czy ortopedii dziecięcej. Wielu pacjentów operowanych na oddziale chirurgii dla dzieci to właśnie mali pacjenci, którzy leczenie rozpoczęli w naszych poradniach. Pacjenci przychodni wymagający leczenia operacyjnego otrzymują skierowanie na zabieg bezpośrednio od lekarza w poradni bez konieczności dodatkowych wizyt w poradni podstawowej opieki zdrowotnej i u lekarza rodzinnego. Dzięki obecności poradni specjalistycznych nakierowanych na schorzenia wieku dziecięcego cały proces leczenia przebiega sprawnie, a pacjent od pierwszej wizyty w poradni do momentu zakończenia leczenia na oddziale chirurgii dziecięcej pozostaje często pod opieką tego samego lekarza.

Oddział chirurgii dziecięcej - przed przyjęciem na oddział

Kilka dni przed zabiegiem pacjent powinien wykonać badania zlecone przez lekarza prowadzącego pacjenta. Najczęściej przez chirurga zalecane jest wykonanie typowych badań przedzabiegowych, czyli morfologii krwi (z ostatnich 7 dni) i grupy krwi.

 

Po kwalifikacji lekarskiej do zabiegu pacjentowi wyznaczany jest konkretny termin i godzina operacji zgodnie z którą rodzice zgłaszają się do przyjęcia na oddział. Pacjent w dniu zabiegu zgłasza się do szpitala w pełni zdrowy – bez gorączki, kaszlu, kataru, biegunki, wymiotów i innych objawów infekcji. Najczęściej wymagane jest zgłoszenie się dziecka na czczo, czyli bez jedzenia na około 6 godzin przed zabiegiem – nie jest to jednak zalecenie dla wszystkich zabiegów, dlatego rodzice pacjenta są każdorazowo informowani o przygotowaniu dziecka do zabiegu przez lekarza specjalistę, który przeprowadza zabieg. Pierwszym etapem jest zgłoszenie się rodziców do rejestracji, gdzie ma miejsce dopełnienie wszelkich formalności przed przyjęciem na oddział chirurgii dziecięcej Kraków w tym przedstawienie skierowania na leczenie operacyjne wystawionego przez lekarza specjalistę chirurg dziecięcy Kraków prywatnie lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także wypełnienie i podpisanie zgód na leczenie chirurgiczne, ankiety anestezjologicznej. W tym miejscu należy także przedstawić dotychczasową dokumentację medyczną i wyniki zleconych badań (morfologii z ostatnich 7 dni, oryginału oznaczenia grupy krwi i innych zleconych w czasie konsultacji) Po wypełnieniu formalności związanych z rejestracją pacjent wraz z rodzicem jest w towarzystwie pracownika rejestracji odprowadzony na oddział i przekazany pod opiekę personelu medycznego. Na oddziale odbywa się krótka rozmowa z lekarzem, który będzie przeprowadzał zabieg. Spotkanie z lekarzem bezpośrednio przed operacją jest idealnym momentem na zadanie dodatkowych pytań i rozwianie wątpliwości związanych z leczeniem. Po odbyciu rozmowy z operatorem ma miejsce analogiczne spotkanie z lekarzem anestezjologiem. Przeprowadzany jest wywiad mający na celu wykrycie ewentualnych czynników związanych z historią medyczną pacjenta mogących wpływać na proces znieczulenia. Rodzic zostanie poinformowany o etapach znieczulenia przed i po operacji. Na sali szpitalnej dziecku może towarzyszyć jeden rodzic.

 

Jeden rodzic może być przy dziecku zarówno na oddziale, w drodze na salę operacyjną i w czasie usypiania (dotyczy zabiegów, które tego wymagają). Po zabiegu dziecko jest przewożone na salę wybudzeniową, gdzie w towarzystwie rodzica wraca do sił po operacji. W zależności od rodzaju operacji pacjent po kilku godzinach jest wypisywany do domu lub zostaje na hospitalizacji na oddziale.

 

W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu zabiegu prosimy o poinformowanie szpitala o zaistniałej sytuacji.

Oddział chirurgii dziecięcej - jak długo czeka się na zabieg?

Na oddziale chirurgii dziecięcej wykonujemy zabiegi operacyjne zarówno w trybie jednodniowym, gdzie pacjent już po kilku godzinach po operacji może z rodzicami udać się do domu, jak i we wskazanych medycznie przypadkach z towarzyszącą hospitalizacją. Terminy zabiegów na oddziale są stosunkowo krótkie. W zależności od rodzaju zabiegu różni się też czas oczekiwania. Często jednak pacjent otrzymuje termin na zabieg nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Oddział chirurgii dziecięcej w Krakowie, na NFZ

Nasz oddział chirurgii dziecięcej posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co sprawia, że większość mniejszych i większych zabiegów wykonywanych na oddziale jest przeprowadzana bezpłatnie, w ramach finansowania z Funduszu. Przeprowadzenie operacji w ramach finansowania z NFZ wymaga przed przyjęciem na oddział przedstawienia skierowania do szpitala. Najczęściej skierowanie wystawiane jest bezpośrednio przez lekarza w poradni w CenterMed. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione również przez lekarza rodzinnego, u którego pacjent posiada deklarację.

Chirurgia dziecięca w Krakowie - ceny zabiegów

Oddział chirurgii dziecięcej w CenterMed to również możliwość wykonania zabiegów operacyjnych prywatnie. W przypadku zabiegów oferowanych przez oddział chirurgii dziecięcej Kraków wykonywanych komercyjnie koszty operacji ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju operacji, zaawansowania leczonej wady lub choroby i koniecznych do zastosowania procedur medycznych. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty medycznej zachęcamy do kontaktu z CenterMed Kraków.

Znajdziesz nas tutaj
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA:
TEL. +48 801 404 402
TEL. +48 14 6 31 48 10
Napisz do nas